Sākums

Sakarā ar Covid-19 un Ministru Kabineta rīkojumu dievkalpojumi un citi pasākumi Talsu baptistu draudzē atcelti.

Personīgos jautājumos var sazināties ar draudzes mācītāju  telefoniski   -  29474721.

IERAKSTI

Tā kā nevaram tikties klātienē, tad esam sagatavojuši dziesmu un svētrunas ierakstus, lai varam būt kopā attālināti un slavēt mūsu Kungu.