Sākums

Ziemassvētku pasākumi

6.decembris 11.00 – draudzes sieviešu rīkotais Ziemassvētku labdarības tirdziņš.
7.decembris 11.00 – Otrās Adventes dievkalpojums, pēc dievkalpojuma svētais vakarēdiens.
14.decembris 11.00 – Trešās Adventes dievkalpojums.
21.decembris 11.00 – Ceturtās Adventes dievkalpojums. Dievkalpojums ar draudzes svētdienasskolas sagatavotu programmu.
24.decembris 17.00 – KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS.
25 decembris 17.00 – ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS jauniešu un tīņu izpildījumā.
Visi mīļi aicināti!

Novēlējums Svētkos

                 Laiks pirms Kristus dzimšanas svētkiem mums māca mīlēt, dāvināt, būt žēlsirdīgiem. Katru dienu, laikā līdz Ziemassvētkiem, dāvāsim Jums mūsu māsu un brāļu novēlējumus Jums Ziemassvētkos un Jaunajā  Gadā.

 

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka Viņš deva Savu vienpiedzimušo Dēlu…… Jņ. 3:16

Šņoriņu ģimeneMūsu lūgšana par mums un ikvienu no jums, lai arī mēs tik ļoti vienmēr spētu mīlēt savus tuvākos un ne tikai, lai mēs savā mīlestībā dotu saviem mīļajiem un ne tikai, un pāri visam, lai mēs mīlestībā spētu dot Dievam atpakaļ, Viņam pienākošos pateicību un pagodinājumu ar savu dzīvi - izvēlēm, darbiem, domām, vārdiem, attieksmi un izturēšanos pret visām lietām, kā Bībele mums māca!

Lai Dievs mums uz to palīdz!!!

Šņoriņu ģimene

 

Pārdomu laiks.māc. M. Lindmanis

  Apstājies dzīves steigā un pārdomā Bībeles vārdus, kas tika teikti Ījabam: „Ja nu tu pats savu sirdi saved kārtībā un gribētu plaši izplest savas rokas pret Viņu.”(Ījaba gr.11:13)

  Šodien varam sastapt cilvēkus, kuri plūst līdzi laika straumei un saka: „Kā es varu citādi dzīvot, ja man visapkārt notiek dažādi notikumi?” Daudziem šķiet, ka visu nosaka tas, kas notiek ap viņiem. Taču lietas neizšķir tas, kas ir ap mums, bet tas, kas ir mūsos.

Kas ir vajadzīgs, lai cilvēks savestu kārtībā savu sirdi un dvēseli?

Vispirms- ticīga sirds. Jēzus saka: „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!”(Jāņa ev.14:1)  Nepietiek tikai ar prāta ticību, ir vajadzīga sirds ticība.

Otrkārt-ja vēlas savest savu sirdi kārtībā, tad jābūt tīrai sirdij. „Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.”(Mateja ev.5:8)

Treškārt- lai savestu savu sirdi kārtībā, tad jābūt sirdī ierakstītiem Dieva likumiem. Dāvids saka: „Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.”(Psalms40:9)

Pāri visam, lai savestu kārtībā savu sirdi, ir vajadzīgs ļaut Kristum iemājot tajā. Vai tas ir iespējams? Jā! „Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā.”(Pāvila vēst.efeziešeim 3:17)

Kristus ved ārā no ikdienas trokšņiem un steigas. Novērtē Kristus teikto piedāvājumu: „Palieciet Manī un Es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.”(Jāņa ev.15:4)

  Savedīsim savas sirdis kārtībā un uzņemsim mieru savās dvēselēs! Lai svētība jums katram!

Mācītājs Miervaldis Lindmanis

Gita Vadone
Atskatoties uz aizejošo gadu varu teikt, ka Dievs ir bijis tik tuvu mums, cik paši esam to ļāvuši. Dievs mūsu tuvumā ir ik brīdi, bet vai mēs to gribam saskatīt? Īpaši brīžos, ko saucam par ikdienas rutīnu. Pateicos Dievam, ka Viņš aizejošajā gadā man nav ļāvis daudz laika pavadīt rutīnā, kad likās viss ir tik ierasts un monotons. Gada sākumā tika veidoti labdarības koncerti, dibināta biedrība un tas prasīja daudz uzticēšanās Dieva vadībai, lai nespertu pārsteidzīgus soļus, un Dievs mācīja gaidīt un paļauties. Vasara nāca ar projektu "Sēta", atkal jauna mācība - būt pastāvīgiem savos lēmumos, jauna pieredze darbā ar bērniem. Bija vairākas iespējas kādus cilvēkus iedrošināt un palīdzēt, augt pašai atziņā, ka viss ko Dievs dara, Viņš dara laikā un neko nekavē. Vasara noslēdzās mūsu mīļajam dievnamam Cīruļos piešķirot jaunu izskatu, tas bija nenovērtējams laiks kopā ar ģimeni. Rudenī likās ievilksim elpu, bet Dievs ieviesa nelielas korekcijas - mēs palikām bez sava transporta - mācījāmies pazemību, un to, cik svarīgi ir dot cilvēkiem iespēju svētīt - ļoti smaga mācība. Paldies visiem kuri iesaistījās projektā, lai mēs varētu iegādāties jaunu mašīnu mūsu ģimenes un kalpošanas vajadzībām, arī tā ir iesaistīšanās Dieva plānā un kalpošanā.

Daudz kas bijis, un zinu, ka daudz kas vēl būs, bet galvenais palikt Dieva laikā, gaidot un darot.
Dievs mūs katru aicina:"ESI"

Gita Vadone

Mīļā draudze! 

Jaunajā Gadā novēlu jums Dieva mīlestību, žēlastību un iegūt draugus.

Mīlestībā Elīna Gruzniņa

Pārdomas Ziemassvētkos

  • Ziemassvētku aizsākums bija Dieva sirdī. Tie kļūst par cilvēku svētkiem tikai tad, kad sasniedz viņu sirdis.

/Autors nezināms/

  • Ieskaties sevī kaut nedaudz mirkļus, lai tiktu skaidrībā, ko Kristus dzimšanas svētki nozīmē tieši TEV.

Jaunākie raksti

Untitled

14.decembra dievk. ieraksti

Svētrunas un citi ieraksti no 14.decembra dievkalpojuma. Svētrunu saka māc. M.Lindmanis. Vairāk ieraksti ŠEIT.  

video svetrunas

7.decembra dievk. ieraksti

Piedāvājam video no 2014.gada 7.decembra dievkalpojuma.  Svētrunu saka māc. M.Lindmanis, sveicam māc. A.Šķuburu.

IMG_4827

Labdarības tirdziņš

Foto no 6.decembra Ziemassvētku labdarības tirdziņa.

Visi jaunumi

Pateicība Aivaram Šķuburam


Uzzini vairāk par pasākumiem Talsu baptistu draudzē
Notikumi Talsu baptistu draudzē

Mēs Instagram