Draudzei – 140., dievnamam – 80.

Daiņa Kārkluvalka foto.