Kalendārs – iespēja atbalstīt vajātos

Izveidots 2022. gada sienas kalendārs, aizlūgšanām par vajātajiem kristiešiem, ir izveidots ar nolūku palīdzēt Latvijas kristiešiem iesaistīties 3 mērķos:

1) Palīdzēt Latvijas kristiešiem regulāri lūgt par vajātajiem ticības biedriem visā pasaulē
2) Izpirkt kristiešu vergu ģimeni Pakistānā no necilvēcīgā likteņa ķieģeļu fabrikā
3) Atbalstīt biedrības “Baltijas Globālā Iniciatīva” misijas darbu

No katra kalendāra, 5 eiro tiek novirzīti biedrības BGI misijas darba turpināšanai. Otri 5 eiro vergu izpirkšanai Pakistānā. Kopā 10 EU
Par katru 10 eiro ziedojumu ziedotājs saņems vienu biedrības “Baltijas Globālā Iniciatīva” prezentācijas materiālu – kalendāru 2022. gadam.

PAR KALENDĀRA IEGĀDI TUVĀKAJĀ LAIKĀ SAZINĀTIES AR DRAUDZES MĀCĪTĀJU- TEL. 29474721