Pret straumi

Talsu baptistu draudzes izdevums "Pret straumi".

Talsu baptistu draudzes izdevums "Pret straumi".

2017 aprīlis_maijs