24 stundu lūgšana

Aicinām  draudzes piedalīties Latvijas 24 stundu lūgšanā!
Lūdzu, nododiet šo informāciju arī savu draudžu locekļiem.

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji aicina piedalīties kopīgā 24 stundu lūgšanā
no Zaļās ceturtdienas, 9. aprīļa, plkst. 15:00
līdz Lielās piektdienas, 10. aprīļa, plkst. 15:00

Lūgšana notiks 24 stundas nepārtraukti. Katrs dalībnieks ir aicināts izvēlēties savu lūgšanas laiku un reģistrēt to PIETEIKUMA FORMĀ – http://ejuz.lv/lugsimvienoti
Lūgums tajā norādīt savu izvēlēto lūgšanas laiku un novadu – Latgale, Vidzeme, Sēlija, Zemgale, Kurzeme vai galvaspilsēta Rīga.

Paredzēta arī iespēja atzīmēt, ja lūgšana notiks ārpus Latvijas.

Katrs savās mājās uzticēsim Dievam kopīgās lūgšanās mūsu tautu un valsti Latviju, Eiropu un pasauli šajā pārbaudījumu laikā, kad citādos apstākļos nekā gadiem ierasts izdzīvosim Kristus ciešanu laiku un prieku par Viņa augšāmcelšanos Lieldienu svētkos.

Katrs ir mīļi aicināts lietot lūgšanai sagatavotos tematiskos materiālus – https://www.lbds.lv/…/latvijas-24-lugsanas-nodomi-paligs-20…

“Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba vēstule 5:16)

Dieva vadību un svētību šajā laikā vēlēdami,
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags
Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – Metropolīts Zbigņevs Stankevičs
Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis
Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendents Edgars Šneiders.